Me rastin e 20 nëntorit 1943, në lapidarin simbol të kësaj dite, Bashkia e Durrësit ka organizuar një

...
DURRËS- Bashkia e Durrësit ka organizuar në sallën e pallatit të kulturës ceremoninë...
Bashkia e Durrësit ka organizuar në sallën e këshillit bashkiak ceremoninë solemne me rastin e 14...

Bashkia e Durrësit ka organizuar në sallën e këshillit bashkiak ceremoninë solemne me rastin e 14

...