Bashkia Durrës, së bashku me Shoqatën Kulturore "Ulqini", kanë organizuar një seri veprimtarish të...
Bashkia e Durrësit ka prazantuar Planin, Strukturor, Rregullator dhe të Investimit...

Bashkia e Durrësit ka paraqitur për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit

...