Përkujesje ndaj komunitetit dhe ambientit është nisma e Bashkisë së cilës I është...

Bashkia e Durrës dhe PNUD kanë zhvilluar një takim me  institucionet pjesëmarrëse në sistemin e

...
Bashkia e Durrësit ka promovuar projektin “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet zhvillimit të...
Dako: Vendi ynë duhet të bëhet pjesë e zhvillimit të burimeve të reja të...