Mbas reformes territoriale Bashkia operon ne nje territor me te gjere, pra vendosja  e  nje ekuilibri efficient dhe te qendrueshem mes tyre kerkoi nje vizion te qarte te bazuar ne njohje kapilare te territorit dhe me mbeshtetje dhe kontribut aktiv dhe te vazhdueshem  nga  institucionet  vendore, qytetarët, bizneset, pronaret, shoqeria civile, planifikuesit, etj.

Eshte pikerisht Strategjia e ardhëshme e zhvillimit të territorit të qytetit të Durrësit, e cila tashme ne perfundim,  që shihet si lexim dhe mirekuptim i kësaj shumëllojshmërie. Ky dokument i integruar dhe me programin elektoral te kryetarit dhe dokumentat e tjera strategjike, i sherbeu dhe procesit te planifikimit te integuar te PBA 2017-2019 dhe buxhetit te vitit 2017. Pra, Bashkia Durres, ne procesin e planifikimit dhe perfitimeve te komunitetit,  nuk shikohet si nje bashkesi prej gjashte njesish  administrative,  por  si  nje  organizem i vetem ku cdo zone ose grup popullate ka te njejtat raporte me territorin dhe me administraten vendore.

Link: Shkarko te plote Buxhetin per Vitin 2017