Save the Children në partneritet me shoqatën “Ndihmoni Jetën” dhe me Bashkinë e Durrësit

...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrësit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrwsit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një panair në pallatin e kulturës A.Moisiu. Ky panair kishte per

...