Bashkia e Durrësit ka prezantuar Protokollin e Punës së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve...

Bashkia e Durrësit ka dhënë shpërblime financiare për 61 nxënësit e eskelencës të bashkisë Durrës që u

...

Bashkia e Durrësit ka dhënë shpërblime financiare për 61 nxënësit e eskelencës të bashkisë Durrës që u

...
Bashkia e Durrësit ka filluar një diskutim publik në lidhje me vendin më të përshtatshëm...

Jep dhe ti mendimin tend ne lidhje me buxhetin e qytetit tone...!

Bashkia e Durresit për vitin 2011

...