Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në kujtim të ngritjes së flamurit të

...

Bashkia e Durrësit ka zhvilluar një ceremoni me rastin e 72 vjetorit të çlirimit të vendit. Prefekti

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të

...