Dua të informoj të gjithë opinionin publik se Bashkia e Durrësit jo vetëm që ka marrë...
Kryetari i Bashkisë së Durrësit ka shpërndarë dhuratat e festave të fundvitit...

Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka marrë pjesë në dorëzimin e lejeve të legalizimit për

...

Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako dhe drejtori i përgjithshëm i OSHEE Ardian Çela kanë qenë

...
Të nxënit nëpërmjet punës dhe mirë-funksionimi i partneritetit publik-privat...