Në vijim të masave mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së koronavirusit COVID 19, Bashkia Durrës

...

Bashkia e Durrësit në prag sezonin Turistik ka realizuar vendosjen e shenjave turistike në qytet.

...

Bashkia e Durrësit dhe ndërmarrjet e saj të Shërbimeve Komunale, Komunale Plazh, Ndërmarrja Rruga, Reparti i

...

Në kuadër të masave kundër përhapjes së virusit COVID-19, Ujësjellës Kanalizime Durrës po punon për

...

Turi i dëgjesave publike për zonat e reja për zhvillim që po zhvillon bashkia e Durrësit ka vijuar në

...