Në Bashkinë e Durrësit është zhvilluar një takim ku është prezantuar Studimi i Fizibilitetit për

...

Në zbatim të urdhrit të qeverisë për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i

...