Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës një javore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për

...

“Kosto e dhunës në qytetin tënd” është një fushatë kombëtare iniciuar nga Programi i Kombeve të

...
Bashkia e Durrësit ka prazantuar Planin, Strukturor, Rregullator dhe të Investimit...

Bashkia e Durrësit ka paraqitur për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit

...

 Bashkia e Durrësit krahas masave dhe luftës së përditshme ndaj përhapjes së virusit COVID 19,

...