Është përkujtuar në Durrës 74 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit Italian. Në ceremoni merrnin

...

Është përkujtuar në Durrës 75 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit Italian. Në ceremoni merrnin

...

Është përkujtuar në Durrës 76 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit Italian. Në ceremoni merrnin

...

Është përkujtuar në Durrës 77 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit Italian. Në ceremoni merrnin

...

Është përkujtuar në Durrës 78 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit Italian. Në ceremoni merrnin

...