Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar mbledhjen e rradhës me mjetet e komunikimit elektronik

...