Në 15 maj 2017 në Sallën e Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Durrësit u realizua, sipas

...

Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjetet e komunikimit

...

Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja emergjente e këshillit bashkiak të

...

Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja e këshillit bashkiak të Durrësit ku u

...

Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja e këshillit bashkiak të Durrësit ku u

...