Përkujesje ndaj komunitetit dhe ambientit është nisma e Bashkisë së cilës I është...

Bashkia e Durrësit ka filluar turin e dëgjesave publike me qytetarët në lidhje me katër zonat për

...

Në kuadër të zbatimit të Projektit PoWER, Bashkia Durrës e përfaqësuar nga kryetari i saj Zhuljen Varfaj në

...

Bashkia e Durrës dhe PNUD kanë zhvilluar një takim me  institucionet pjesëmarrëse në sistemin e

...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një tryezë të rrumbullakët planin për mbrojtjen e fëmijëve në situatë...