Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës globale “Ora e Tokës”, nismë kjo që mbështet organizimin e

...

Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës kombëtare “Të pastrojmë Shqipërinë ” organizuar nga Green Line

...

Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës një javore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për

...

Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë nismën për njohjen dhe mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë

...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim më shoqatat “Miqtë e Thomsonit” dhe “Foleja Kombëtare Shqiptare” ka

...