• Këshilltarë - 51
  • Kryetar i Këshillit Bashkiak   - Z. Ani Dyrmishi
  • Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak - Znj. Zamira Mustafaraj
  • Sekretar i Këshillit Bashkiak   - Znj. Dorina Milja