Printo

Link: Kalendari i mbledhjeve të Këshillit Bashkiak 2022

Link: Vendimi nr.148, date 25.11.2021