Printo

Link: Rendi i ditës i mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë, datë 10.08.2020, ora 12.00