Stampa

Link: Njoftim për konsultim publik për një ndryshim në sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durrësit