Printo

Link: Lista e subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale