Printo

Link: Shtesë e rendit të ditës e mbledhjes së këshillit bashkiak, ditën e martë, datë 28.06.2022, ora 12.00