Printo

Shkarkoni formularët me dukomentacionin e nevojshëm për marëdhëniet me Departamentin e Informatikës në Bashkinë e Durrësit.